head_bg

producten

Vereisten voor veilig gebruik

Let op de veiligheid bij het gebruik van aminoguanidinehydrochloride, want het is een giftige chemische stof. Als er een veiligheidsprobleem is, kan het onmetelijke schade lijden. Hieronder volgen de vereisten voor veilig gebruik.

1. We moeten goed werk leveren op het gebied van veiligheidsbescherming. Het personeel moet beschermende uitrusting dragen om direct contact met de giftige chemicaliën te vermijden.

2. Voorkom lekken. Zodra lekkage optreedt, brengt dit veiligheidsrisico's met zich mee voor het milieu en het personeel.

3. Hanteer na gebruik de handschoenen die zijn blootgesteld aan aminoguanidinehydrochloride.

Opslag is belangrijk

Kortom, het gebruik van aminoguanidinehydrochloride stelt strenge eisen en kan niet blindelings worden bediend. Een juiste bediening kan de veiligheid garanderen. Raadpleeg bij vragen een professionele fabrikant van chemicaliën.

Als giftige chemische stof stelt aminoguanidinehydrochloride hoge milieueisen voor opslag. Als het niet op de juiste manier wordt opgeslagen, kan dit gemakkelijk de prestaties beïnvloeden en zelfs veiligheidsongevallen veroorzaken. Bij opslag moeten de volgende twee punten in acht worden genomen.

1. Koel bewaren

Omdat aminoguanidinehydrochloride bij verhitting uiteenvalt en het een giftige stof is, moet het na ontbinding een impact hebben op het milieu. Het moet dus op een koele plaats worden bewaard, zodat er geen verdamping van de warmte optreedt.

2. Afzonderlijk verzegeld

Aminoguanidinehydrochloride moet afzonderlijk worden verpakt en verzegeld. Het kan niet samen met andere chemicaliën worden bewaard. Het is tenslotte giftig. Het is ook nodig om veiligheidswaarschuwingsborden op opvallende plaatsen in het magazijn te plaatsen. Dit is een effectieve manier om de veiligheid te waarborgen.

De voorzorgsmaatregelen voor opslag van aminoguanidinehydrochloride worden hier beschreven. Let er bij het opbergen op, om ervoor te zorgen dat de prestatie niet wordt beïnvloed.


Posttijd: 08-08-2020